GNSS приемник Leica GS15 снят с производства

GNSS приемник Leica GS15 снят с производства